Rozpoczęcie zajęć dla słuchaczy szkół i kursów dla dorosłych

Rozpoczęcie zajęć dla słuchaczy szkół i kursów dla dorosłych

Rozpoczęcie zajęć w szkołach dla dorosłych i na kursach rolniczych 24 września 2021 r:

o godz. 13.00 – konferencja instruktażowa dotycząca organizacji pracy w I semestrze: spotkanie w auli szkoły, przydział do grup, spotkania z opiekunami oddziałów

od godz. 13:30 – zajęcia zgodnie z harmonogramem

 

Harmonogram BS II stopnia – (technik rolnik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych)

Harmonogram kursu w zawodzie rolnik  KKZ.ROL4. oddział A

Harmonogram kursu w zawodzie rolnik KKZ.ROL4. oddział B

Przydział pracowni dla słuchaczy szkół dla dorosłych

Terminy zjazdów dla kursantów i słuchaczy BS II stopnia w I semestrze 2021-22

Słuchacze, którzy nie dostarczyli wymaganych  dokumentów proszeni są o ich przyniesienie na konferencję instruktażową.