EKOfestiwal „Łączy nas natura”

EKOfestiwal „Łączy nas natura”

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w kolejnej edycji powiatowego  EKOfestiwalu, która odbyła się 17 września w Lubaczowie. Pod hasłem  „Łączy nas natura” zorganizowano liczne przedsięwzięcia  z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej i ekologicznej, geoedukacji oraz apiedukacji.

Nasza młodzież miała okazję promować szkołę w środowisku lokalnym poprzez zorganizowanie gier i zagadek z zakresu wiedzy rolniczo-ekologicznej. Tradycyjnie również, nasi uczniowie w zamian za dostarczenie odpowiedniej ilości posegregowanych surowców wtórnych, pozyskali  sadzonki drzew leśnych

Wszystkim uczniom – uczestnikom EKOfestiwalu – serdecznie dziękujemy!