Wyjazd studyjny na Litwę ,, Zooterapia jako naturalna metoda leczenia, rehabilitacji oraz profilaktyki zdrowotnej – zapoznanie z dobrymi praktykami zagranicznymi”

Wyjazd studyjny na Litwę ,, Zooterapia jako naturalna metoda leczenia, rehabilitacji oraz profilaktyki zdrowotnej – zapoznanie z dobrymi praktykami zagranicznymi”

W dniach 06.09-11.09 2021 r.  przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział  w wyjeździe studyjnym na Litwę , który był realizowany przez  Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale. Wyjazd był skierowany do: rolników/osób zainteresowanych inicjatywą zooterapii, przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych, instytucji rolniczych i około rolniczych  z Podkarpacia i miał na celu zapoznanie uczestników     z naturalną metodą leczenia, rehabilitacji oraz profilaktyki zdrowotnej przy udziale zwierząt gospodarskich, poprzez  zmniejszenie barier pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, chorymi, upośledzonymi,  starszymi a zdrowymi. Zorganizowanie wyjazdu dla 45 uczestników i przekazanie wiedzy w zakresie zooterapii w przyszłości zaowocuje większym rozwojem przedsiębiorczości na wsi, oraz aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich.

Zooterapia jest skuteczną formą terapii wykorzystywaną w różnych zaburzeniach somatycznych i psychicznych. Znajduje zastosowanie m.in. w leczeniu niepełnosprawności, autyzmu, depresji i nerwic, jest terapią z udziałem zwierząt, polega na bezpośrednim kontakcie człowieka z określonym zwierzęciem, np.: psem, alpaką, królikami, ptactwem, delfinami  czy kotami. Bezpośredni kontakt ze zwierzętami przyspiesza rekonwalescencję, czyli powrót do zdrowia, a także zmniejsza stres. W ramach wyjazdu odbyliśmy szereg wyjazdów do farm i ośrodków zajmujących się zooterapią na Litwie w okolicach Wilna i w Kłajpedzie.