Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2

Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, w trosce o bezpieczeństwo uczniów, informujemy o możliwości szczepień przeciwko wirusowi  SARS-CoV-2. Szczepienia są jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych działań profilaktycznych w zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych na świecie.

Poniżej przedstawiamy harmonogram informujący o przebiegu szczepień uczniów:

I tydzień informacyjny – 01.05.09.2021 r. spotkania uczniów z wychowawcami klas i higienistką szkolną dotyczące celowości szczepień oraz rozpoznanie zapotrzebowania na szczepionki.

II tydzień przygotowania do szczepienia – 06-12.09.2021 r. zbieranie zgód od rodziców i prawnych opiekunów zainteresowanych szczepieniami uczniów.

III tydzień szczepień – 13-19.09.2021 r.

W załączeniu:

List_Ministra_Zdrowia_do_dyrektor szkół, _nauczycieli, _rodziców w_w_sprawie_szczepień

Kwestionariusz_wstępnego_wywiadu_przesiewowego_przed_szczepieniem_osoby_niepe noletniej_przeciw_COVID-19-1

Deklaracja rodzica/ opiekuna prawnego wyrażających zgodę na szczepienie dziecka

List_Fundacji „Rodzice Szkole” w sprawie szczepień przeciwko COVID-19