Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

„Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię”

Jan Paweł II

Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach, Technikum nr 1, Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w Oleszycach odbędzie się 1 września 2021 r. (środa) o godzinie 8.30.  W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2022 w auli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach o godzinie 10.00 uczestniczą klasy pierwsze wraz z wychowawcami oraz nauczyciele. Klasy drugie,  trzecie i czwarte od godziny 10.00  mają spotkania z wychowawcami w pracowniach, zgodnie z harmonogramem, reżimem sanitarnym (dezynfekcja, maseczki, zachowanie odległości).

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22

08.30  Msza święta w kościele parafialnym w Oleszycach.

10.00   Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię … Montaż słowno-muzyczny.

Internat przyjmuje młodzież od 31.08.2020 r. od godziny 14.00.

Dla słuchaczy Branżowej Szkoły II stopnia informacja o rozpoczęciu zajęć i szczegółowym harmonogramie  będzie podana w terminie późniejszym. 

Serdecznie zapraszamy!