Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii

Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii

Zespół Szkół w Oleszycach uczestniczy w Narodowym Programie Wsparcia Uczniów po Pandemii realizowanego w postaci następujących działań:

  1. WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły” – przywrócenie i podniesienie poziomu sprawności fizycznej uczniów po długim czasie nauki zdalnej,
  2. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i nauczycieli,
  3. Pomoc w uzupełnieniu wiedzy – dodatkowe zajęcia wspomagające,
  4. Dobrze widzieć – program profilaktyki krótkowzroczności.

Nauczyciele wychowania fizycznego uczestniczą w I etapie WF z AWF „Szkolenia dla nauczycieli”, który obejmuje przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli wychowania fizycznego. Tematy szkoleń dotyczą zarówno aspektów psychologicznych, jak i zdrowotnych. W trakcie szkoleń nauczyciele poznają m.in. metody przeciwdziałania skutkom hipokinezji i izolacji społecznej. Zdobędą wiedzę, jak wzbudzać i utrzymywać wśród uczniów motywację do systematycznej aktywności fizycznej. Szkolenia są realizowane na bazie najnowszych osiągnięć naukowych i wdrożeniowych opracowywanych przez specjalistów z Akademii Wychowania Fizycznego. Część metodyczna uwzględnia nowatorskie i innowacyjne rozwiązania przygotowane przez nauczycieli akademickich.

II etap „Sport Kluby” dotyczy poprawy kondycji fizycznej uczniów przez ich udział w dodatkowych oraz nieodpłatnych zajęciach sportowych. Nauczyciele, którzy ukończyli szkolenie w I etapie i otrzymali certyfikat, będą mogli aplikować o środki na prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach tzw. „Sport Klubów”.

W szkole zostały zaplanowane zajęcia wspomagające mające na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Zajęcia będą organizowane w szkole, w formie stacjonarnej od  września do grudnia 2021 r. wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania.

Do zobaczenia na zajęciach.

Szczegóły na stronie MENiN