Edukacja zawodowa  z PODR

Edukacja zawodowa  z PODR

Szkolnictwo XXI wieku stawia przed szkołami realizującymi kształcenie zawodowe nowe wyzwania związane z realizacją podstawy programowej i zmianami cywilizacyjnymi. W celu efektywnego realizowania praktycznej nauki zawodu 5 lipca 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół w Oleszycach, a Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego  w Boguchwale.

Współpraca dotyczy wsparcia Szkoły przez Ośrodek w obszarze kształcenia zawodowego, w szczególności rolnictwa precyzyjnego realizowanego w technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, organizacji szkoleń i konferencji poświęconych współczesnemu rolnictwu, doradztwa w zakresie innowacyjnych technologii w produkcji roślinnej, ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym, ekologicznych metod produkcji, propagowania rozwoju przedsiębiorczości rolniczej i marketingu, wdrażania i upowszechniania wyników badań naukowych w praktyce, popularyzację wśród uczniów wiedzy i techniki rolniczej oraz ogrodniczej.

Podpisane porozumienie umożliwi uczniom odbywanie zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych w jednostkach organizacyjnych Ośrodka, jak również planowanie i organizację poletek doświadczalnych w szkolnym gospodarstwie, liczącym obecnie 58 ha.

Współpraca z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale pozwoli młodzieży kształcącej się w Zespole Szkół w Oleszycach na praktyczne przygotowanie się do pracy w zawodzie.

Informacja o współpracy na stronie PODRB