Branżowa Szkoła II stopnia w Oleszycach

Branżowa Szkoła II stopnia w Oleszycach

Zapraszamy absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół branżowych (także szkół wielobranżowych)  do podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz do  zdobycia wykształcenia średniego w Branżowej Szkole II Stopnia w Oleszycach.

Od września 2021 roku  w Zespole Szkół w Oleszycach rozpoczyna funkcjonowanie Branżowa Szkoła II stopnia w zawodach: technik rolnik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Czas trwania kształcenia wynosi 2 lata.

Kształcenie w  szkole to kontynuacja kwalifikacji z wcześniej ukończonej Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Kończąc Branżową Szkołę II stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie.

Istotnym atutem Branżowej Szkoły II Stopnia jest możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i podjęcia studiów wyższych.

Na semestr pierwszy klasy I Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się:

1)absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie

2) kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013

Zajęcia w szkole będą się odbywały w formie zaocznej (piątki i soboty co drugi tydzień).