Wyniki „Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia”

Wyniki „Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia”

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie Zespołu Szkół oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Oleszycach wzięli udział w „Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia” organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej. Zmierzyli się z niełatwym zadaniem, które polegało na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru składającego się z 26 pytań o różnym stopniu trudności. Pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie ustalone w regulaminie zasady punktacji. Za każdą poprawną odpowiedź można było zdobyć 1 punkt, a za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń mógł wstrzymać się od odpowiedzi na dane pytanie nie uzyskując, ani nie tracąc punktów. Każdy z uczestników przystępując do testu otrzymał awansem 104 punkty (26 pytań x 4 możliwości odpowiedzi).

Wszystkim uczniom zostały przyznane dyplomy uznania. Najlepszy wynik w szkole, czyli 148 punktów uzyskała Aleksandra Dec zajmując 26 miejsce w Polsce na 400 uczestników konkursu z poziomu IV.

 

Cele konkursu:

  1. Rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie.
  2. Doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia przy rozwiązywaniu problemów.
  3. Umożliwienie uczniom sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!