Bezpieczne wakacje

Bezpieczne wakacje

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice, Pracownicy Zespołu Szkół w Oleszycach

Każdy przecież początek, to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie” –  te mądre słowa pochodzą z wiersza wybitnej polskiej poetki, laureatki Literackiej Nagrody Nobla, Wisławy Szymborskiej.  Odnoszą się doskonale do uroczystości zakończenia roku szkolnego, która z jednej strony kończy bieżący rok szkolny, szkolny etap życia naszych absolwentów, a z drugiej strony otwiera nowy rozdział w Waszym, Drodzy Uczniowie,  życiu.

W tym momencie chciałabym się  zwrócić do absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia, którzy w naszej szkole przez trzy lata rozwijali kompetencje kluczowe, w tym zawodowe, przygotowując się do kolejnego etapu życia, jakim jest praca lub kontynuacja nauki w Branżowej Szkole II stopnia w Zespole Szkół w Oleszycach.

Trzy lata Waszej edukacji w tej szkole łączą się z wszechstronnymi aktywnościami: od edukacji, reprezentowania szkoły w poczcie sztandarowym, zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych po działalność społeczną, charytatywną. Opuszczając w dniu dzisiejszym mury tej szkoły zabieracie ze sobą wiedzę i umiejętności zawodowe, kompetencje kluczowe, ale również to, co jest najcenniejsze w życiu – wiarę w drugiego człowieka, przyjaźń, może miłość. Oświeceniowy pisarz i filozof, autor powiastek filozoficznych twierdził, że „Wszystkie wielkości świata nie są warte tyle, co dobra przyjaźń”. Mam nadzieję, że ta podróż przez szkolną edukację, przyjaźnie szkolne dadzą Wam podstawę do przemierzania,  w sposób mądry i odpowiedzialny, dalszej drogi Waszego życia. W tej wędrówce zmierzającej do realizacji wymarzonych celów, życzę Wam powodzenia i odwagi; powodzenia w dążeniu do celu, a odwagi przy podejmowaniu mądrych, dojrzałych decyzji.

Z tego miejsca chciałabym podziękować nauczycielom i wychowawcom, którzy dzielili się z Wami swoja wiedzą, rodzicom, którzy otaczali Was wsparciem i troską.

Zakończenie roku to również czas podsumowań i refleksji. W dniu dzisiejszym przeżywamy uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021, roku, który nie należał do łatwych, tak dla Was uczniowie, jak również waszych rodziców, nauczycieli, wychowawców, kadry zarządzającej szkołą. Przyszło nam się zmierzyć z pandemią, reorganizacją szkoły, realizacją projektów edukacyjnych, w tym unijnych.

Podsumowując ten rok szkolny, można śmiało powiedzieć, że zaplanowane zadania zostały zrealizowane, a szkoła otworzyła się na nowe możliwości wynikające z porozumień z instytucjami wspierającymi edukację, instytutami badawczymi.

Dziękuję nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi za zaangażowanie, rodzicom za wspieranie szkolnych zadań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych.

W czasie wakacji życzę Wam drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Tym, którzy chcieliby  w czasie wakacji rozwijać swoje zainteresowania proponuję konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi”. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w poniższych linkach: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wez-udzial-w-ogolnopolskim-konkursie-filmowym-swiat-sie-kreci-wokol-wsi i https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi.

Przed rozpoczęciem wakacji zachęcam do zapoznania się z rekomendowanymi materiałami, dotyczącymi bezpiecznego wypoczynku, znajdującymi się na stronie KO, MENiN, stronie szkoły.

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2

Bezpieczne wakacje:

https://www.ore.edu.pl/2018/06/bezpieczne-wakacje/

https://bezpiecznyautobus.gov.pl

https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/

https://odyseusz.msz.gov.pl/

Apel Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpiecznych wakacji

https://www.ko.rzeszow.pl/zalatwianie-spraw/wypoczynek-dzieci-i-mlodziezy/apel-podkarpackiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-bezpiecznych-wakacji/

Z wakacyjnymi pozdrowieniami

Maria Baran

dyr. Zespołu Szkół w Oleszycach