Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

W dniu 25 czerwca  odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/21 poprzedzone mszą św. w kościele parafialnym w Oleszycach o godz. 8.30.

O godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół w Oleszycach odbędzie się pożegnanie absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia.

Świadectwa promocyjne będą rozdawane przez wychowawców w salach lekcyjnych, zgodnie z harmonogramem przesłanym na dziennik elektroniczny z zachowaniem środków bezpieczeństwa: zachowanie odległości, maseczka, dezynfekcja oraz kierunku przemieszczania się: wejście do szkoły – głównym wejściem, wyjście drzwiami bocznymi obok auli i sali gimnastycznej.

Uczeń, który nie odbierze świadectwa w dniu 25.06.2021r, będzie mógł je odebrać od 28.06.2021r. w sekretariacie, w godzinach pracy sekretariatu 7.00-15.00.