Konkurs Matematyczny „Sapere Aude”

Konkurs Matematyczny „Sapere Aude”

W bieżącym roku szkolnym 27 uczniów naszej szkoły brało udział w I Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Sapere Aude”, który był organizowany  dla uczniów klas I – III szkół zrzeszonych w Sieci Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pierwszy etap konkursu odbył się 16 marca 2021 r. Do tego etapu przystąpili wszyscy zgłoszeni uczniowie i wszyscy zakwalifikowali się do kolejnego etapu. W drugim etapie konkursu, który odbył się 20 kwietnia 2021 r. kilkoro uczniów osiągnęło bardzo dobry wynik (85%) jednak do  etapu finałowego zakwalifikował się jeden uczeń – Piotr Kudyba z klasy I TMŻ. Finał odbył się 25 maja 2021 r. i był zorganizowany w szkole.

Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu z finalistami odbyło się 9 czerwca na platformie Teams. Wyrazy uznania do uczniów skierował Pan Robert Jakubik – Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w MRiRW.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach konkursu.