TYTUŁ SZKOŁY DIALOGU

TYTUŁ SZKOŁY DIALOGU

„Szkoła Dialogu” to projekt edukacyjny przygotowany i realizowany przez Fundację Forum Dialogu, którego celem jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. W ramach programu młodzież pod kierunkiem trenerów Forum odkrywała historię przedwojennej ludności żydowskiej w swojej miejscowości oraz samodzielnie przygotowała projekt, który ma na celu jej upamiętnienie. W roku szkolnym 2020/21w projekcie wzięli  uczniowie klasy I TMŻ . Nasza szkoła dzięki zaangażowaniu młodzieży otrzymała tytuł SZKOŁY DIALOGU.