Wiosenne Targi Innowacji oraz II Dzień Pola w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

Wiosenne Targi Innowacji oraz  II Dzień Pola w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

W dniu 6 czerwca 2021 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Wiosennych Targach Innowacji oraz w II Dniu Pola, które odbyły się w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Zainspirował nas bardzo bogaty program targów z dziedziny ogrodnictwa, produkcji roślinnej, zwierzęcej, mechanizacji oraz odnawialnych źródeł energii.

Podczas tego wydarzenia odbywały się pokazy ogrodnicze, techniczne, konkursy, konferencje. Zaprezentowana została bogata oferta drzew i krzewów ozdobnych, bylin i ziół oraz roślinności przeznaczonej na stanowiska suche. Przedstawione zostały również innowacyjne rozwiązania pozwalające na gromadzenie i magazynowanie wody opadowej. Tematem przewodnim II Dnia Pola była bioróżnorodność  i postęp hodowlany w produkcji roślinnej oraz osiągnięcia naukowo-badawcze wyższych uczelni i podmiotów związanych z rolnictwem.
Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w konkursie ręcznego doju krowy.

                                                  Gratulujemy zwycięstwa Kamilowi i Piotrowi!