Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym

Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym

Centrum Doradztwa Rolniczego  w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w ramach operacji własnej współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje „Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym” dla młodzieży szkół rolniczych.

Celem konkursu jest:

  1. zwiększenie poziomu wiedzy uczniów na temat systemu rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej,
  2. zainteresowanie młodzieży rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju,
  3. popularyzacja żywności jakości ekologicznej oraz problematyki ekologii w aspekcie ekologicznego systemu gospodarowania,
  4. kształtowanie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania rolnictwa ekologicznego na środowisko,
  5. kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec środowiska.

Regulamin Testu znajduje się w poniższym linku.

Regulamin

Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy i udziału w teście!