„Świat się kręci wokół wsi” –  ogólnopolski konkurs filmowy

„Świat się kręci wokół wsi” –  ogólnopolski konkurs filmowy

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”.  Nagraj i prześlij swój film. Pokaż swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe i cenne nagrody.

Najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi:

1) za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;

2) za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;

3) za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.

Ponadto w każdej kategorii dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.

 

Konkurs krok po kroku

  1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
  2. Nagraj film.
  3. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie dotyczące Ciebie załączniki.
  4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie.
  5. Dostarcz lub prześlij wypełnione i podpisane dokumenty wraz z pracą konkursową na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Świat się kręci wokół wsi” (kategoria nr…).

Szczegóły, list intencyjny oraz regulamin znajdziesz na stronie MRiRW, w zakładce konkursowej: www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi

List intencyjny Ministra RiRW

Zal 1  – ogloszenie o konkursie