Powrót do szkoły po okresie zdalnego nauczania-wskazówki dla rodziców, uczniów i nauczycieli

Powrót do szkoły po okresie zdalnego nauczania-wskazówki dla rodziców, uczniów i nauczycieli

W dobie pandemii wszyscy zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice, byli zmuszeni do odnalezienia się w nowej rzeczywistości, w której dominował kontakt online. Taki kontakt wymagał elastyczności, aby móc się do niej przystosować. Teraz nadszedł czas na powrót do rzeczywistości funkcjonowania sprzed czasu pandemii. Wynika z tego wiele radości, ale również obawy, jak się dostosować i nadrobić stracony czas. Kilka podpowiedzi dotyczących zarówno nauczycieli, uczniów i rodziców znajduje się w poniższych linkach.

 

 

Ulotka dla rodziców

Ulotka dla nauczycieli

Ulotka dla młodzieży