Szkoła z zawodem

Szkoła z zawodem

W czwartek, 3 czerwca 2021r. zapraszamy do obejrzenia filmu, prezentującego warunki nauki w Zespole Szkół w  Oleszycach. Program zostanie wyemitowany na antenie TVP3 o godz. 11.15 oraz o godz. 17.15 w ramach cyklu audycji „Szkoła z zawodem 2”.

Reporterzy TVP3 opowiadają o tajnikach zawodów i warunkach kształcenia w resortowych szkołach, aby pomóc młodym ludziom w trafnym wyborze szkoły średniej.

W Zespole Szkół w Oleszycach – jednej z 59 szkół w Polsce oraz jednej z 4 w województwie podkarpackim, prowadzonych przez MRiRW, uczniowie mogą kształcić się w Technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik architektury krajobrazu, technik turystyki na obszarach wiejskich, technik agrobiznesu, technik pszczelarz oraz technik weterynarii, w Branżowej Szkole I stopnia  w zawodach: kucharz, cukiernik, rolnik, ogrodnik, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Nowością jest Branżowa Szkoła II stopnia, skierowana do absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej oraz branżowej szkoły I stopnia, kształcąca w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik rolnik, umożliwiająca uzyskanie wykształcenia na poziomie technika, dodatkowych kwalifikacji oraz zdanie egzaminu maturalnego.

Szkoła oferuje również kursy kwalifikacyjne dla dorosłych w branży gastronomicznej i rolniczej.

Zespół Szkół w Oleszycach proponuje bogatą ofertę edukacyjną – zawody poszukiwane na rynku pracy, praktyki zagraniczne w ramach projektu Erasmus +, płatne staże zawodowe, dodatkowe uprawnienia w postaci kursów i szkoleń zawodowych, prawo jazdy kat. B. T., jednozmianowy system lekcyjny, innowacyjne nauczanie z zastosowaniem pracowni symulacyjnych, innowacji pedagogicznych, poszerzanie kompetencji zawodowych, w warunkach zbliżonych do realnych, w gospodarstwach i przedsiębiorstwach lokalnych pracodawców oraz w szkolnym gospodarstwie, umożliwiającym interdyscyplinarne kształcenie łączące tradycję i ekologię z nowoczesnością.

Wybierając naukę w Oleszycach, uczniowie są przygotowani do wejścia na rynek pracy w zawodzie, w którym się kształcą. Mają także możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji,  kontynuowania nauki na studiach, po zdanym egzaminie maturalnym oraz rozwijanie takich kompetencji i cech jak: komunikacja, krytyczne myślenie, kreatywność, zdolność do planowania i realizacji przedsięwzięć, twórcze rozwiązywanie coraz bardziej złożonych problemów oraz podejmowania nowych wyzwań.

Gorąco zachęcamy do obejrzenia programu i wyboru naszej szkoły!