Nauczanie zdalne przedłużone do 30.05.2021 r.

Nauczanie zdalne przedłużone do 30.05.2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  nauczanie zdalne zostało przedłużone  do 30 maja 2021 r.

Ze względu na organizację pisemnych egzaminów maturalnych w dniach 04-06.05.2021 r. w szkole obowiązują dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Zajęcia dydaktyczne z przedmiotów teoretycznych od 7 do 16 maja 2021 r. realizowane są w formie online na platformie Microsoft Office 365 Teams, od 17 do 30 maja w formie hybrydowej zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Zajęcia praktyczne od 7  maja do 30 maja br. są realizowane w szkole w dotychczasowej formie hybrydowej, zgodnie z ustalonym harmonogramem,  przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych. Informacja o realizacji zajęć praktycznych w szkole dotyczy wszystkich klas.

Maria Baran

dyr. Zespołu Szkół w Oleszycach