81.rocznica zbrodni katyńskiej 1940 – 2021.

81.rocznica zbrodni katyńskiej 1940 – 2021.

81.rocznica zbrodni katyńskiej 1940 – 2021.

Zgodnie z kalendarzem szkolnym dnia 7 kwietnia 2021 roku, zaplanowany został uroczysty apel patriotyczny upamiętniający 81. rocznicę zbrodni katyńskiej. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną  i związane z nią ograniczenia, apel patriotyczny  upamiętniający te wydarzenia nie odbędzie się. Nie zapomnieliśmy o rocznicy i w te kwietniowe dni wspominamy Ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Terminem „zbrodnia katyńska” określa się wymordowanie wiosną 1940 r. przez NKWD prawie 22 tys. osób: polskich jeńców wojennych w Katyniu, Charkowie i Kalininie (Twerze) oraz więźniów (wojskowych i cywilów)  w różnych miejscach sowieckich republik ukraińskiej i białoruskiej na podstawie decyzji najwyższych sowieckich władz, czyli Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 5 marca 1940 r.
Przez prawie pół wieku od tamtych tragicznych wydarzeń wiedza o losie Polaków wziętych do niewoli lub aresztowanych, a następnie zamordowanych zgodnie z uchwałą Biura Politycznego WKP(b) ograniczała się do informacji o egzekucjach w Katyniu. 

Czytaj więcej: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/teki-edukacyjne/27577,Zbrodnia-Katynska.html

Obejrzyj film  https://www.youtube.com/watch?v=Gb6vQ6TWV0M