Organizacja kształcenia na odległość po feriach

Organizacja kształcenia na odległość po feriach

Zgodnie z wytycznymi MEN, GIZ, MZ w dniach 18-29 stycznia 2021 r. w szkołach ponadpodstawowych kontynuowane jest kształcenie na odległość zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami, czyli przedmioty teoretyczne zdalnie – platforma Teams, dziennik elektroniczny. Zajęcia praktyczne odbywają w formie stacjonarnej zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, procedurami bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID oraz reżimem sanitarnym. Maturzyści mogą korzystać ze stacjonarnych konsultacji, po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem.

Wytyczne MEN, GIZ, MZ znajdują się na stronie ministerialnej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men

I półrocze kończy się 5 lutego 2021 r. konferencja klasyfikacyjna odbędzie się w formie zdalnej 2 lutego 2021 r. (wtorek) o godzinie 14.30, konferencja analityczna (forma zdalna) – 16 lutego (wtorek) o godzinie 14.30.

Spotkanie z rodzicami odbędzie się 5 lutego 2021 r. o godzinie 16.00 w formie online.

II półrocze rozpoczyna się 8 lutego 2021 r.

Do zobaczenia na platformie Teams!

Maria Baran