„Witaj szkoło” – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

„Witaj szkoło” – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

01 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021. Tego dnia, z uwagi na sytuację pandemii COVID-19, uroczysta akademia odbyła się tylko z udziałem uczniów klas I, ich rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz zaproszonego gościa, p. Alicji Obirek, przewodniczącej Rady Rodziców.

Uroczystość rozpoczęła p.  dyrektor Maria Baran, która przywitała wszystkich zebranych, a w szczególności uczniów klas pierwszych, którzy zdecydowali się kontynuować naukę w Zespole Szkół w Oleszycach.

Zwracając się do rodziców i uczniów klas pierwszych pani dyrektor podkreśliła, że edukacja w szkole ponadpodstawowej jest bardzo ważnym etapem w życiu. Wykształcenie, w szczególności kompetencje zawodowe, w sposób istotny wpływają na jakość dorosłego życia, a sukces odnoszą ci, którzy potrafią się uczyć i mają świadomość odpowiedzialności za własne kształcenie. Zwróciła również uwagę na to, że we współczesnym, dynamicznym świecie kompetencja uczenia się, choć kluczowa, może jednak nie wystarczyć młodemu człowiekowi. Niezbędne stają się umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii, kreatywność i innowacyjność, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, komunikowanie, współpraca w grupie, ponieważ od nich zależy swobodne funkcjonowanie na rynku pracy i w społeczeństwie wykorzystującym nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne.

Dyrektor szkoły Maria Baran zwróciła uwagę na ogromną rolę nauczycieli w realizowaniu nowocześnie rozumianego procesu edukacyjnego. Przywołała słowa Kena Robinsona – ambasadora kreatywnej edukacji,  lidera w dziedzinie  rozwoju  innowacyjności, który twierdził, że w nowoczesnej szkole Kreatywność jest tak istotna w edukacji jak nauka czytania i pisania, a  Nauczyciele to siła życiowa szkolnego sukcesu. Uczniom, a szczególnie tym, którzy po raz pierwszy rozpoczynają naukę, życzyła, aby pobyt w szkole był czasem spokojnej pracy, przynoszącej sukcesy i radość  z podejmowanych wyzwań. Wszystkim obecnym, nauczycielom i wychowawcom, pracownikom, rodzicom, młodzieży złożyła życzenia wytrwałości i wiary we własne umiejętności oraz wielu sukcesów w roku szkolnym 2020/2021. Następnie poinformowała o nagrodach i dyplomach dla uczniów, którzy osiągnęli w ubiegłym roku szkolnym sukcesy w konkursie „Pochwal się talentem”.

W dalszej części uroczystości, w imieniu rodziców głos zabrała p. Alicja Obirek, która podziękowała nauczycielom za pracę i zaangażowanie, a całej społeczności szkolnej życzyła wielu  osiągnięć w nowym roku szkolnym.

Nad organizacją uroczystości czuwała klasa IIp TL, która przedstawiła montaż słowno-muzyczny pod tytułem „Był taki wrzesień, jest taki wrzesień”.